Toprex
Kup Toprex
Zyskaj 10% zwrotu wartości zakupu na swoje konto!*
Zarejestruj się
Wypełnij formularz dostępny poniżej
- zajmie Ci to tylko chwilę.
Załącz kopie faktur zakupu
Możesz zgłosić dowolną ilość faktur.
Zakupy z załączonych faktur sumują się.
Czekaj na przelew na swoje konto bankowe.
Promocją objęte są zakupy od 10.07 do 30.09.2023r.
Rejestracja w terminie do 15.10.2023r.

* maksymalna kwota zwrotu w promocji to 2000zł

Więcej szczegółów w Regulaminie Promocji »

REJESTRACJA
(formularz rejestracji)

Wybierz jeden sposób logowania, klikając przycisk (pomarańczowy lub zielony).
W zależności od wybranego sposobu postępuj zgodnie z informacjami.

Formularz rejestracyjny do promocji „Pryśnij TOPREX 2023”

Jako uczestnik i członek Agriclub Syngenta
przejdziesz szybciej ścieżkę zgłoszenia do promocji „Pryśnij TOPREX 2023”.

Formularz rejestracyjny do promocji „Pryśnij TOPREX 2023”

Wypełnij poniższy formularz, upewnij się, że uzupełnione zostały pola wymagane, oznaczone gwiazdką, a następnie prześlij formularz klikając przycisk „Zarejestruj się w promocji”.

Jeśli chciałbyś dołączyć do Programu Agriclub kliknij odpowiednie pole na końcu formularza.

(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne)
(w przypadku, gdy do Promocji zgłasza się podmiot niebędący gospodarstwem rolnym)
Akceptowane są pliki w formacie jpg, png i pdf. Do maks. 8 MB.
Bądź na bieżąco, uzupełnij dane uprawowe i wyraź zgody na otrzymywanie informacji o promocjach, nowościach i wydarzeniach!
Prosimy o wpisanie we właściwych polach obszaru danych upraw w Państwa gospodarstwie wpisując ilość w ha.

Zgadzam się na otrzymywanie od Syngenta Polska Sp. z o.o. informacji na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocji, wydarzeń promocyjnych, programów lojalnościowych i innych akcji marketingowych drogą:

Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne. Zgody można cofnąć w dowolnym momencie kontaktując się z Syngenta telefonicznie: 22 326 06 01 lub mailowo: dataprivacy.pl@syngenta.com lub listownie, pisząc na adres spółki.

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com ...czytaj dalej

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu:

 1. przeprowadzenia promocji, w tym przekazania nagrody na wskazane konto bankowe w przypadku spełnienia warunków promocji;
 2. rozliczenia przyznanej nagrody;
 3. rozpatrzenia ewentualnej reklamacji;
 4. umożliwienia Ci uczestnictwa w przyszłych akcjach promocyjnych, w wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii;
 5. celu marketingowym, polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, działaniach analitycznych umożliwiających optymalizację prowadzonej działalności, a w związku z Twoją dobrowolną zgodą - również za pomocą komunikatów marketingowych kierowanych na adres e-mail lub numer telefonu.

Podanie danych jest dobrowolne i nie musisz wypełniać formularza ankiety ani udostępniać swoich danych osobowych, ale nie podanie ww. danych zgodnie z regulaminem akcji promocyjnej będzie równoznaczne z niemożliwością uczestnictwa w Akcji. Wyrażenie zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu jest dobrowolne, a brak zgody oznacza, że nie będziesz otrzymywać komunikatów marketingowych, w tym informacji o promocjach, na wskazane kanały komunikacji t.j. e-mail, numer telefonu.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), czyli niezbędność przetwarzania danych w celu zrealizowania prawnie uzasadnionego interesu administratora. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest

 • realizacja przyrzeczenia publicznego - tj. przeprowadzenie akcji promocyjnej zgodnie z Regulaminem sprzedaży premiowej „Pryśnij TOPREX 2023”,
 • realizacja wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta oraz prowadzenie marketingu własnych towarów, badanie opinii oraz działania analityczne umożliwiające optymalizację prowadzonej działalności,
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych wybranymi kanałami komunikacji, przesyłanie na nie treści o takim charakterze, w szczególności informacji o promocjach,
 • rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

W przypadku przekazania nagrody, dane będą przetwarzane również w celu zrealizowania obowiązków podatkowych oraz obowiązków księgowo-rachunkowych wynikających z art. 70 §1 Ordynacji podatkowej i art. 86 §1 ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zgoda, to musisz wiedzieć, że możesz ją wycofać w każdym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie Twoich danych, które odbyło się przed jej wycofaniem.

Odbiorcami danych osobowych będą: agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem i wysyłką materiałów marketingowych, podmioty dostarczające materiały marketingowe tj. firmy kurierskie oraz poczta, banki, podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz oferujące wsparcie IT, agencje call center oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe, podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych, banki. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, oraz podmioty zajmujące się dla ww. spółki świadczeniem usług w postaci: hostingu danych, wsparcia technicznego systemów informatycznych, rozliczeń księgowo-podatkowych.

Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), w szczególności dostawcom usług IT oraz zintegrowanego outsourcingu. W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie:

 1. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (Szwajcaria),
 2. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej (Stany Zjednoczone Ameryki, Indie).

W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń zwracając się ze stosownym wnioskiem do Inspektora Ochrony Danych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:

 1. obowiązywania akcji promocyjnej oraz czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków związanych z akcją promocyjną, tj. czas przedawnienia roszczeń lub zawiązań podatkowych związanych z jej organizacją,
 2. prowadzenia działań marketingowych (w tym badania opinii, działań analitycznych) oraz realizowania wewnętrznych celów administracyjnych przez administratora lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na numer telefonu (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody).

Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe:

 1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów - możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 2. na potrzeby marketingu bezpośredniego - możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

...zwiń komunikat

Czy chcesz zarejestrować się do Agriclubu?

Dzięki Toprex zyskasz

 • wyższe plony
 • zdrowy rzepak
 • precyzyjną regulację
 • bezpieczeństwo w każdych warunkach

Jak przygotować rzepak do przezimowania? Zabiegi fungicydowo - regulacyjne.

5 ton samo się nie zrobi - zadbaj o to już jesienią | RZEPAK OZIMY | TOPREX

Co MUSISZ wiedzieć o regulacji wzrostu rzepaku | RZEPAK 2021| 06.04.2021 | BAJDYTY | TOPREX

Jaki regulator wzrostu do rzepaku? Ochrona fungicydowa rzepaku | RZEPAK 2021 | TOPREX